Rozwinięcie teorii ekonomicznych


Posted On Wrz 22 2016 by

–  Istnienie walorów lokalizacyjnych. Dysponowanie specyficzną przewagą własnościową nie przesądza jeszcze o dokonaniu zagranicznej lokaty bezpośredniej, gdyż dla firmy bardziej opłacalne od inwestowania może się okazać wejście na rynek zagraniczny poprzez eksport towarów. Do lokowania produkcji za granicą mogą zachęcić walory lokalizacyjne. Na atrakcyjność kraju będącego ewentualnym celem inwestycji ma wpływ obecność taniej siły roboczej, duży i szybko rozwijający się rynek, stabilna sytuacja polityczna, przyjazne nastawienie społeczeństwa do inwestorów zagranicznych, podobieństwa kulturowe itp. Jeżeli kraj będący celem inwestycji stosuje bariery handlowe chroniące rynek, przeniesienie produkcji daje dodatkową korzyść w postaci ominięcia tych barier.
–  Występowanie korzyści internalizacji. Rozwiązaniem dla firmy planującej ekspansję na rynki zagraniczne może być niekiedy sprzedaż licencji lub franchising. Istnienie korzyści internalizacji powoduje jednak, że dla firmy korzystniejsze jest transferowanie specyficznych przewag, jakie posiada, wewnątrz własnej firmy niż ich sprzedaż obcym przedsiębiorstwem. Przykładowo, jeżeli przewaga własnościowa przedsiębiorstwa wynika z posiadania silnej marki, sprzedaż licencji wiąże się z ryzykiem, że licencjobiorca nie zapewni odpowiedniej jakości produkcji i przyczyni się do obniżenia wartości marki. W tym przypadku zdecydowanie się na inwestycję bezpośrednią umożliwia utrzymanie pełnej kontroli nad specyficznymi zasobami przedsiębiorstwa.

Last Updated on: Wrzesień 22nd, 2016 at 1:03 pm, by admin


Written by admin