Rozwinięcie teorii ekonomicznych

Posted On Wrz 22 2016 by

–  Istnienie walorów lokalizacyjnych. Dysponowanie specyficzną przewagą własnościową nie przesądza jeszcze o dokonaniu zagranicznej lokaty bezpośredniej, gdyż dla firmy bardziej opłacalne od inwestowania może się okazać wejście na rynek zagraniczny poprzez eksport towarów. Do lokowania produkcji za granicą mogą zachęcić walory lokalizacyjne. Na atrakcyjność kraju będącego ewentualnym celem inwestycji ma wpływ obecność taniej siły roboczej, duży i szybko rozwijający się rynek, stabilna sytuacja polityczna, przyjazne nastawienie społeczeństwa do inwestorów zagranicznych, podobieństwa kulturowe itp. Jeżeli kraj będący celem inwestycji stosuje bariery handlowe chroniące rynek, przeniesienie produkcji daje dodatkową korzyść w postaci ominięcia tych barier. –  Występowanie korzyści internalizacji. Rozwiązaniem dla firmy …


Teoria alokacji kapitału

Posted On Wrz 22 2016 by

Jedną z najbardziej znanych i akceptowanych teorii wyjaśniających motywy lokowania kapitału w formie BIZ jest eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej J.H. Dunninga, nazywana również paradygmatem OLI (ang. ownership, location, internalization). Paradygmat OLI określa trzy warunki, których jednoczesne spełnienie jest konieczne, aby przedsiębiorstwo podjęło decyzję o inwestowaniu za granicą, są to: –  Istnienie specyficznej przewagi własnościowej. Firma, która wchodzi na rynek zagraniczny, znajduje się zwykle w gorszej sytuacji niż producenci lokalni. Na niekorzyść firmy przemawiają takie czynniki, jak bariery kulturowe i językowe, ograniczona informacja o rynku lokalnym, wyższe koszty komunikacji i transportu itp. Aby stawić czoło miejscowej konkurencji, firma musi posiadać specyficzną …